Home > Klima uređaj > Gree Jade klima uređaj
Pet, 23. Feb. 18

Gree Jade klima uređaj

Auto restart, Inteligentno otapanje, PCB zaštita 85V - 260V, Samodijagnostika, Širok ugao izduvavanja vazduha, Tajmer, Turbo funkcija, 1W Standbay

Info cena GWH12PB-K3NNA1A sa PDV:  din

Info cena GWH18PB-K3NNA1A sa PDV: din

Napomena: Kapacitet i jačina struje se zasnivaju na sledećim uslovima

Hlađenje: - spoljna temperatura vazduha 35°C,    Grejanje: - spoljna temperatura vazduha 7°C

 Copyright © 2003 - 2018 Servis Kajdocsi s.z.r...... 24000 Subotica , Timočka 22, .... E-mail:..Servis Kajdoči