Home > Rezervni delovi > Veš mašine > Kućište dozirne posude
Ned, 23. Jan. 22

Kućište dozirne posude

Kućište-doz.posude-Samsung-DC97-15204A.jpg

Kućište dozirne posude, Samsung, info Cena : 4.280,oo din

WF8508NMW8/YLE

 

 

 


Kućište-doz.posude-Samsung-DC91-12085A.jpg

Kućište dozirne posude Samsung, info Cena: 3.660,oo din

Na posudi priključak za svaku pregradu posebno!!!

Samsung

 

 


 Copyright © 2003 - 2021 Servis Kajdocsi s.z.r...... 24000 Subotica , Timočka 22,..... E-mail:..Servis Kajdoči