Home > Klima uređaj > Servis - održavanje
Ned, 23. Jan. 22

Servis i održavanje

Mali broj vlasnika klima uređaja je upoznat sa opasnostima od prljavih uređaja,a još manji je broj onih koji zbog toga traže da im se uređaj očisti i pripremi za sezonu hlađenja.

Glavni uzrok lošeg kvaliteta vazduha u klimatizovanim prostorima je slabo, a ponekad i nikakvo čišćenje, odnosno održavanje klima uređaja.Veliki broja korisnika klima uređaja zbog neupućenosti  misli, kako klima uređaje ne treba čistiti i dezinficirati, nego da je dovoljno samo redovito prati filtere.

Tek kada  iz klima uređaja osjete neugodan miris ili kada uređaj ne hladi dovoljno, za pomoć zovu servisere.

Čišćenje klima uređaja, je potrebno zbog načina njegovog rada. Klima uređaj mnogo prljavština uvuče u sebe iz procirkulirajućeg vazduha. U unutrašnjoj jedinici se nalaze različiti filteri, kojima je zadatak da ove čestice zaustavljaju filtriraju. Nakon filtracije vazduh prelazi preko izmjenjivača gdje se hladi. Dio prljavštine i mikroorganizama koji nije zaostao na filterima zadržava se na izmjenjivaču. Na uređajima koji duže vremena nisu održvani, na izparivaču,

unutrašnjem ventilatoru, kućištu, odvodnom tunelu kondenz vode, se taloži prljavština i pored što se gubi efekat uređaja, stvaraju se dobri uvjeti različitim bakterijama za razvijanje. U toku rada ( hlađenje ), na prljavoj i sparnoj površini se stvaraju ubuđana gnezda gljivica, koja mogu biti izvor oboljenja i alergija i stvaraju neugodne mirise.

Zbog ovih pojava se preporučuje korišćenje funkije: cirkulacija vazduha ( FAN ), kad se uređaj želi izključiti ili duže vremena ga predvidljivo neželite koristiti, jer stim možete unutrašnjost uređaja držati suvim i usporavati razvijanje različitih gljivica.

Spoljna jedinica veliku količinu vazduha cirkulira (~15-30m3/min) na izmenjivaču toplote. Pri tome preko jedne sezone velika količina prašine
i ostalih prljavština ( zavisi od mesta ) se taloži na izmenjivaču. Gubi se efekat uređaja, nastaju dodatni troškovi ( struja), uređaj se pregrejava. Dugoročno izostavljanje održavanja može čak dovesti do krajnjeg kvara uređaja.

 Copyright © 2003 - 2021 Servis Kajdocsi s.z.r...... 24000 Subotica , Timočka 22,..... E-mail:..Servis Kajdoči